Bài viết

Hà Nội phê duyệt quy hoạch Khu công nghệ cao 203ha

/
Theo phê duyệt, Khu công nghệ cao có quy mô diện tích…